Centrum Psychoterapii dr Andreea Żak

Psychoterapia indywidualna

Interwizja

Superwizja koleżeńska pracy terapeutycznej z klientem prowadzona w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, ma na cel rozwiązanie wątpliwości terapeuty, ulepszenie procesu terapeutycznego. 

Preferowana jest superwizja z nagraniem sesji, która umożliwi dokładną analizę procesu.

Terminy superwizji koleżeńskiej są ustalone indywidualnie. 

Możliwość prowadzenia superwizji online przez platformy ZOOM.

 

Koszt: 200zł (60 minut)

Superwizja grupowa

Prowadzona przez certyfikowanych superwizorów zagranicznych
Prowadzone online przez platformę ZOOM przetłumaczona z języku angielskim. 

Terminy superwizji oraz warunki uczestnictwa (w tym cennik) są ustalone na bieżąco i ciągle aktualizowane (poniżej). 

Na życzenie jest możliwość umówienia się indywidualnie u superwizorów korzystając z opcji przetłumaczenia.

Psychoterapia rodzinna
dr Ferdinand Wolf, Austria

dr Ferdinand Wolf

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta w nurcie systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu, certyfikowany trener i superwizor psychoterapii systemowej i skoncentrowanej na rozwiązaniu w Austrii (https://oeas.at/), wykładowca w Północnoniemieckim Instytucie Terapii Krótkoterminowej (Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie) – NIK Brema/ Niemcy, w Fundacji Franceschi Onlus (Fondazione Franceschi Onlus) Firenze/Włochy oraz Instytucie Doświadczeniowo-Systemowym Praga/Czechy i Koszyce/Słowacja, były sekretarz i członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association – EBTA), a aktualnie członek Zespołu Definicji Praktyki (Practice Definition Task Group) oras Zespołu Badawczego (Research Task Group) EBTA, autor i współautor kilku artykułów na temat teorii i praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz systemowej opublikowanych w książek i czasopism międzynarodowych.

Godzina10:00 -12:00 am CET

Ostatni dzień zapisu: 10 lutego br.

Limit grupy: 4 osoby

Koszt550zł

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/4dhPRWU72VuVshNp7

Godzina: 8:30 – 10:30 am CET 

Ostatni dzień zapisu: 18 lutego br.

Limit grupy: 4 osoby

Koszt: 550zł

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/4dhPRWU72VuVshNp7

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

dr Leoš Zatloukal

Doktor psychologii klinicznej oraz pracy socjalnej, certyfikowany hipnoterapeuta (przez Sekcję Hipnoterapii Czeskiego Towarzystwa Psychoterapii), specjalizujący się  w psychoterapii postmodernistycznej/systemowej, przewodniczący Instytutu Dalet gdzie działa m.in. jako trener i superwizor w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu, wykładowca Uniwersytetu Palackiego w Olomouce oraz Uniwersytetu Masaryk w Brnie, gdzie prowadzi kursy w tematyce dotyczącej różnych nurtów psychoterapii oraz poradnictwa, a także Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie prowadzi treningi w ramach programu superwizorów zgodnie z wymogami ANSE. Członek Zespołu Badawczego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association – EBTA). Badacz oraz autor wielu publikacji, specjalizujący się  w analizie dyskursu sesji terapeutycznych.

dr Leoš Zatloukal, Czechia

Godzina14:00 – 18:00 pm CET

Ostatni dzień zapisu: 17 marca br.

Limit grupy: od 8 do 15 osób

Koszt400zł

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/4dhPRWU72VuVshNp7

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.