Polityka prywatności & cookies

Działam zgodnie z RODO, dlatego Twoje dane są bezpieczne

Polityka bezpieczeństwa według której przetwarzane i przechowywane są Twoje dane została stworzona zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem usług psychoterapeutcznych jest Andreea Żak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychoterapeutyczny „Inaczej”, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 25/3, 34-100 Wadowice, NIP 5512606168.

Na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, telefon, mail i – tylko w przypadku sesji online – dane wymagane do prowadzenia komunikacji online) oraz wszelkie dane osobowe szczególnej kategorii pozyskiwane podczas umawiania się lub w trakcie sesji psychoterapeutycznej przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 9 ust. 2a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych szczególnych kategorii, udzielonej swobodnie i świadomie i wyłącznie w w/w celu. Dane przetwarzane będą w celu ustalenia wizyt oraz wykonania usług psychoterapeutycznych przez dr Andreea Żak.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Twoje dane osobowe, o których mowa w treści niniejszego dokumentu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych.

Twoje dane osobowe są także objęte tajemnicy zawodowej, zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuta.

W jakiej formie będą Twoje dane osobowe przetwarzane?

Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane będą w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wymagań. Np. faktury będą przetwarzane zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Dane osobowe (tj. nazwisko, telefon i mail) są przetwarzane i przechowywane odzielnie od dan wrażliwych szczególnych kategorii.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane osobowe, o których mowa powyżej mogą być powierzane w celu przetwarzania:
a.) Księgowości prowadzonej online poprzez serwisu Taxeon.pl administrowanej przez TAXEON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-812, przy ulicy Kamionkowskiej 51
w razie konieczności wystawiania faktury.

b.) Portalowi znanylekarz.pl prowadzonym przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszanie 01-217, przy ulicy Kolejowej 5/7

– w razie umawiania wizyty poprzez w/w portalu.

c.) Superwizorowi Jacek Lelonkiewicz, psychoterapeutą prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Centrum Terapii Krótkoterminowej s.c. Lelonkiewicz Mariola, Lelonkiewicz Jacek, adres: ul. Dowborczyków 15/2a, 90-019 Łódź – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego. W tym przypadku nie będą przekazane dane osobowe umożliwiające identyfikacji klienta.

Inaczej jest dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

W każdym przypadku tylko niezbędne dane wymagane do realizacji w/w usług będą powierzane.

Dostęp do danych osobowych w związku z udzielanych usług mogą także mieć:

a.) Bank klienta oraz ING Bank Sląski – w razie opłat w formie przelewów bankowych.

b.) Serwisy świadczące usługi komunikacyjnych lub informatycznych (Orange, T-mobile lub inne dostawcza systemu używanego przez klienta), dostawca aplikacji używanej podczas prowadzenia terapii online (tj. Watsapp, Skype lub inna aplikacja wybrana przez klienta) i usługi poczty elektronicznej (Gabinetu oraz dostawcza maila klienta) – w razie kontaktu telefonicznym, mailowym lub korzystania z usługi online.

W tych przypadkach klient powinien najpierw zapoznać się z polityką prywatnością w/w firm oraz serwisów świadczących usługi komunikacyjnych lub informatycznych.

Dane osobowe, o których mowa powyżej nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Kiedy Twoje dane osobowe są poddane kasowaniu?

Dane osobowe (wskazane w treści niniejszego dokumentu) będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do 3 miesiący po zakończeniu terapii.

Jakie posiadasz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

• prawo dostępu do danych osobowych wskazanych w treści niniejszego dokumentu;
• prawo do żądania ich poprawienia/sprostowania;
• prawo do usunięcia danych, w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Nie dotyczy to notatek własnych psychoterapeuty, które zgodnie z zasadami etycznymi są objęte tajemnicą zawodową.

Na czym polega proces superwizyjny?

Superwizja oraz konsultacja z innymi specjalistami prowadzącymi psychoterapię jest integralnym aspektem świadczonych usług realizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów zaoferowanych usług. Superwizora także obejmuje tajemnica zawodowa. Superwizja dotyczy procesu terapeutycznego. Podczas superwizji zapewnia się anonimowość klienta, tzn. nie będą przekazywane dane osobowe umożliwiające identyfikacji klienta. 

Czy psychoterapeuta może naruszać zasady RODO?

Według zasad etycznych psychoterapeuta zachowuje tajemnicę zawodową, tzn. nie ujawnia danych osobowych klientów, informacji dotyczących ich spraw osobistych i stanu zdrowia, z wyjątkiem dwóch sytuacji i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich, jak następująco:

a.) podmiotom i organom (np. sąd, organy ścigania), którym psychoterapeuta jest zobowiązany i/lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i na pisemne żądanie sądu;

b.) w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta, bądź jego otoczenia, szczególnie w sytuacji odmowy podjęcia przez klienta kroków interwencyjnych zawartych ustnie podczas sesji terapeutycznej lub zapisanych w zaświadczeniu o koniecznych kroków interwencyjnych dla niepełnoletniego klienta. W tych sytuacjach dane będą przekazane policji i/lub pogotowiu ratunkowemu. Podjęta przez psychoterapeutę interwencja, tożsama jest z naruszeniem zasad RODO celem ochrony życia i zdrowia klienta lub innych osób.

W takich sytuacjach psychoterapeuta zostaje zwolniony z tajemnicy zawodowej po wcześniejszym poinformowaniu klienta o tym fakcie.

W celu wykonania przeze mnie umowy tj. usługi psychoterapeutycznej, przed rozpoczęciem pierwszej sesji terapeutycznej proszę o podpisanie: Zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.

W przypadku psychoterapii online bardzo proszę o wstępny mail zawierający stwierdzenie:
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych szczególnych kategorii danych osobowych dla celów ustalenia terminów sesji psychoterapeutycznych oraz prowadzenia psychoterapii.

Bez wyrażenia zgody nie będę mogła udzielić w/w usług.
Dziękuję za wyrozumiałość :)

Polityka cookies

Niniejsze jest wyjaśnione co są pliki cookies i jak są one wykorzystane przez strony psychoterapia-inaczej.pl. 

Zgoda na pliki cookies dotyczy stronę psychoterapia-inaczej.pl Możesz w dowolnym momencie wycofać lub zmienić zgodę poprzez zmiany ustawień w Twojej przeglądarki internetowej. 

 

Czym są pliki cookies ?

Cookies są pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies są przechowywane na twoim urządzeniu podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej. 

 

Jakie pliki cookies są używane?

Strona internetowa psychoterapia-inaczej.pl używa tylko cookies niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. Nie zbiera w sposób automatyczny zadnych dan osobowych lub umożliwiających identyfikacji. 

 

Jak zarządzać plikami cookies? 

Poprzez zmiany ustawień w Twojej przeglądarki internetowej możesz w każdym czasie zmienić sposobu korzystania z plików cookies, mianowicie możesz wyłączać lub właczać pliki, możesz je zablokować lub kasować.

Jednak należy pamiętać, że niektóre zmiany ustawień mogą uniemożliwić poprawne działania stron internetowych. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.