Gabinet psychoterapeutyczny – dr Andreea (Mihalca) Żak

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Ta forma prowadzenia terapii jest przeznaczona dla klienta, który chce rozwiązać osobistą sprawę lub rozwijać się osobiście, poznawać siebie lepiej i odzyskać większej kontrolii nad swoim życiem.
Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • problemy z natury emocjonalnej, np. depresja, lęki, złość
 • problemy w relacji z innymi, np. w pracy, w związku; lęk przed opóśczeniem lub bliskością
 • problemy w relacji ze sobą, np. poczucie winy, niskie poczucie własnej wartości
 • problemy somatyczne lub zdrowotne, np. nowotwory, cukrzyca
 • uzależnienia lub inne nawyki, które utrudniają życie
 • żałoba lub zakończenie związku z bliską osobą
 • trudności w podejmowaniu decyzji.

Możliwość prowadzenia sesji online

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Ta forma terapii jest przeznaczona dla małoletniego klienta. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego jest wymagana. Możliwa jest praca pośrednia polegająca na wspieraniu rodzica jako ko-terapeuta w celu pomagania dziecku.
Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • problemy w zachowaniu, np. agresja, nadpobudliwość
 • problemy w relacjach społecznych, np. wycofanie, izolacja
 • problemy w relacji ze sobą, np. brak wiary w siebie
 • problemy w uczeniu się, niska motywacja
 • uzależnienie od komputera lub inne nawyki, które utrudniają życie
 • zaburzenia kompulsywne, np. samookaleczenia
 • nie radzenie sobie z objawami somatycznymi lub przewlekłymi chorobami, np. nowotwory, cukrzyca, astma
 • problemy lub zaburzenia emocjonalne, np. nadmierna płaczliwość, lęki, depresja
 • nie radzenie sobie z rozstaniem rodziców, np. po rozwodzie lub śmierci
 • nie radzenie sobie ze zmianami życiowymi, np. zmiana miasta, szkoły
 • trudności w relacji z rodzicami, nauczycielami
Psychoterapia dzieci
Psychoterapia par

Psychoterapia par

Ta forma terapii jest przeznaczona dla związku bez względu na stan formalny. Polega na pracy nad sobą aby razem było inaczej, z udziałem obu partnerów.

Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • problemy w komunikacji, trudności w porozumieniu się
 • częste napięcia i kłótnie
 • zdrada i utrata zaufania lub inny kryzys w związku
 • zmiana w związku, np. po urodzeniu dzieci, zmiana miejsca zamieszkania
 • poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, osłabienie więzi
 • podejmowanie decyzji o rozstaniu

Możliwość prowadzenia sesji online.

Psychoterapia rodzinna

Ta forma terapii jest przeznaczona dla członków rodziny. Polega na pracy nad sobą, aby w rodzinie było wszystkim lepiej, z udziałem minimum dwóch osób.

Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • problemy w komunikacji
 • problemy w współistnieniu
 • konflikty
 • wspieranie członka rodziny, który ma problemy
Psychoterapia rodzinna