Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Ta forma prowadzenia terapii jest przeznaczona dla klienta, który chce rozwiązać osobistą sprawę.
Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • nie radzenie sobie z różnymi trudnościami (np. stres w pracy, problemy w związku)
 • nie radzenie sobie z objawami somatycznymi lub przewlekłymi chorobami (np. nowotwory, cukrzyca)
 • problemy lub zaburzenia emocjonalne (np. depresja, lęki, złość)
 • uzależnienia lub inne nawyki, które utrudniają życie
 • zaburzenia odżywiania
 • kryzysy życiowe
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • rozwój osobisty (np. zwiększenie poczucia własnej wartości)

Możliwość prowadzenia sesji online: przez Skype (mi_deea) lub Whatsapp (+48 503353728).

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Ta forma terapii jest przeznaczona dla małoletniego klienta.
Możliwa jest praca pośrednia polegająca na wspieraniu rodzica jako ko-terapeuta w celu pomagania dziecku.
Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • problemy w zachowaniu (np. agresja, nadpobudliwość)
 • problemy w relacjach społecznych (np. wycofanie, izolacja)
 • problemy w uczeniu się, niska motywacja
 • uzależnienie od komputera lub inne nawyki, które utrudniają życie
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia kompulsywne (np. samookaleczenia)
 • nie radzenie sobie z objawami somatycznymi lub przewlekłymi chorobami (np. nowotwory, cukrzyca, astma)
 • problemy lub zaburzenia emocjonalne (np. nadmierna płaczliwość, lęki, depresja)
 • nie radzenie sobie z rozstaniem rodziców
 • nie radzenie sobie ze zmianami życiowymi (np. zmiana miasta, szkoły)
 • trudności w relacji z rodzicami, nauczycielami
 • rozwój osobisty (np. zwiększenie poczucia własnej wartości)
Psychoterapia dzieci
Psychoterapia par

Psychoterapia par

Ta forma terapii jest przeznaczona dla związku bez względu na stan formalny. Polega na pracy nad sobą aby razem było inaczej, z udziałem obu partnerów.

Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • nie radzenie sobie ze zdradą
 • nie radzenie sobie z rutyną w związku
 • kryzys w związku
 • podejmowanie decyzji o rozstaniu
 • problemy w komunikacji, trudności w porozumieniu się
 • częste napięcia i kłótnie
 • nie radzenie sobie ze zmianą (np. po urodzeniu dzieci, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy)
 • poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, osłabienie więzi

Możliwość prowadzenia sesji online przez skype (konto: mi_deea)

Psychoterapia rodzinna

Ta forma terapii jest przeznaczona dla członków rodziny. Polega na pracy nad sobą, aby w rodzinie było wszystkim lepiej, z udziałem minimum dwóch osób.

Najczęstsze trudności (nie ograniczając się do nich):

 • problemy w komunikacji
 • problemy w współistnieniu
 • konflikty
 • wspieranie członka rodziny, który ma problemy (np. wspierania dziecka)
Psychoterapia rodzinna