dr Andreea Żak

Doktor psychologii

poza

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (PSR) – certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu zgodne ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz Ministerstwa Zdrowia. 

 

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii – tytuł nadany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2017r.

 

Jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA). W ramach EBTY działam jako ambasador PTPSR. 

 

Moim mentorem i superwizorem jest Jacek Lelonkiewicz, który 30 lat temu zainicjował rozwój podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu PSR w Polsce, a także działał jako Prezes PTPSR i EBTY przez wiele lat.

 

W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się głównie na nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (TSR/PSR, ang. SFBT). Korzystam również z elementów terapii poznawczo-behawioralnej (CBT/REBT), systemowej, gestalt oraz NLP.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi zdobywałam podczas praktyki klinicznej w Centrum Zdrowia Psychicznego, Baia-Mare, Rumunia, pracując na stanowisku psychologa w Domu Pomocy Społecznej im. Św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach, a także podczas współpracy z innymi ośrodkami, m.in ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w ramach projektu „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego”.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując jako psycholog w Organizacji Pozarządowej „Hope and Homes for Children, Romania”, w Liceum Technicznym „Anghel Saligny” Baia-Mare, Rumunia oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach. Przekazywałam swoją wiedzę w pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas seminariów i konwersatoriów, które prowadziłam od 2010r. do 2018r.

 

Prowadzę terapię w języku polskim, angielskim i rumuńskim.

 

Zapraszam serdecznie na spotkanie :)