Gabinet psychoterapeutyczny – dr Andreea (Mihalca) Żak

dr Andreea Żak

Doktor psychologii

poza

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – certyfikat nr 50/2020 nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu zgodne ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz Ministerstwa Zdrowia.

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii – tytuł nadany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2017r.

 

Jestem członkiem  Zespołu Badawczego (Research Task Group) oraz Zespołu Współpracy Międzynarodowej (International Cooperation Task Group) Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Pełniłam funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) od 2020 do 2023.

 

Moim mentorem i superwizorem jest Jacek Lelonkiewicz, który 30 lat temu zainicjował rozwój podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu w Polsce, a także działał jako Prezes PTPSR i EBTA przez wiele lat.

 

Prowadzę psychoterapię w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu (ang. SFBT), to jest podejście post-modernistyczne, konstruktywistyczne, który integruje podejście systemowe oraz humanistyczno-doświadczeniowe. Mogę również kożystać z wybranych elementów terapii poznawczo-behawioralnej (CBT/REBT), gestalt, NLP oraz terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT).

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi zdobywałam podczas praktyki klinicznej w Centrum Zdrowia Psychicznego, Baia-Mare, Rumunia, pracując na stanowisku psychologa w Domu Pomocy Społecznej im. Św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach, a także podczas współpracy z innymi ośrodkami, m.in ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w ramach projektu „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego”.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując jako psycholog w Organizacji Pozarządowej „Hope and Homes for Children, Romania”, w Liceum Technicznym „Anghel Saligny” Baia-Mare, Rumunia oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach. Przekazywałam swoją wiedzę w pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas seminariów i konwersatoriów, które prowadziłam od 2010r. do 2018r.

Prowadzę terapię w języku polskim, angielskim i rumuńskim.

 

Zapraszam serdecznie na współtworzenie innego lepszego jutra.