dr Andreea Żak

Doktor psychologii

poza

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu zgodne ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz Ministerstwa Zdrowia.

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii – tytuł nadany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2017r.

 

Jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) oraz przewodniczącą Zespołu Badawczego PTPSR. Jestem członkiem  Zespołu Współpracy Międzynarodowej (International Cooperation Task Group) oraz Zespołu Badawczego (Research Task Group) Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA).

 

Moim mentorem i superwizorem jest Jacek Lelonkiewicz, który 30 lat temu zainicjował rozwój podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu w Polsce, a także działał jako Prezes PTPSR i EBTA przez wiele lat.

 

W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się głównie na nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. SFBT). Korzystam również z elementów terapii poznawczo-behawioralnej (CBT/REBT), systemowej, gestalt oraz NLP.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi zdobywałam podczas praktyki klinicznej w Centrum Zdrowia Psychicznego, Baia-Mare, Rumunia, pracując na stanowisku psychologa w Domu Pomocy Społecznej im. Św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach, a także podczas współpracy z innymi ośrodkami, m.in ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w ramach projektu „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego”.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując jako psycholog w Organizacji Pozarządowej „Hope and Homes for Children, Romania”, w Liceum Technicznym „Anghel Saligny” Baia-Mare, Rumunia oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach. Przekazywałam swoją wiedzę w pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas seminariów i konwersatoriów, które prowadziłam od 2010r. do 2018r.

Prowadzę terapię w języku polskim, angielskim i rumuńskim.

 

Zapraszam serdecznie na spotkanie :)