Centrum Psychoterapii dr Andreea Żak

dr Andreea Żak

Doktor psychologii

Andreea Żak

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką  – certyfikat nr 50/2020 nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu zgodny ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz Ministerstwa Zdrowia.

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii – tytuł nadany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2017r.

Będąc ciągle w procesie doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, aktualnie uczęszczam na szkolenie terapii par metodą skoncentrowanej na emocjach EFT prowadzonym przez jedną z założycieli nurtu EFT, Rhonda Goldman (kurs organizowany przez Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra)

 

Jestem członkiem  Zespołu Badawczego (Research Task Group) oraz przewodniczącą Zespołu Współpracy Międzynarodowej (International Cooperation Task Group) Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Pełniłam funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) od 2020 do 2023, okres w którym byłam także przewodniczącą Zespołu Badawczego PTPSR. 

 

Prowadzę psychoterapię w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu (ang. SFBT). Opieram się również na pracę nad emocjami, zgodnie z terapią skoncentrowanej na emocjach (EFT). Oba te formy psychoterapii mają korzeń w podejściu systemowym oraz humanistyczno-doświadczeniowym.

Mogę także kożystać z wybranych elementów terapii poznawczo-behawioralnej (CBT/REBT), gestalt lub NLP.

Prowadzę terapię w języku polskim, angielskim i rumuńskim.

 

Zapraszam serdecznie na współtworzenie innego lepszego jutra.